ลงทะเบียนออนไลน์
ONLINE Registration

สำหรับนักศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรสองภาษา

For International Programs
BU International, BU Chinese International